B A S E S del C O N C U R S

1. Data
     El concurs se celebrarà el diumenge 3 de octubre de 2.010

2. Inscripció
     Podran participar-hi tots els artistes majors de 18 anys que ho desitgin.
     La inscripció és gratuïta. 
Tots els interessats en participar hauran de fer una preinscripció, trucant a l’Associació Lleure Cívic (655519950 - 667982466), o per e-mail a lleurecivic@ono.com  indicant el nom, adreça i telèfon de contacte.

3. Tema
    El barri d’ Hostafrancs (plànol annex)  - Parc de l’ Espanya Industrial

4. Tècnica i mides
    La tècnica serà lliure i cada autor o autora podrà presentar una sola obra. 
El suport rígid per poder penjar-lo tindrà com a mínim 50 cm. i màxim 110 cm en qualsevol   dels costats. 

5. Segellat de suport
A l'escenari de la Fira Medieval del carrer Creu Coberta – Torre Damians, de 9 a 10 del mati del 3 d'octubre del 2010. Els diferents suports es podran presentar preparats per treballar, però en cap cas seran admesos esbossos, fotografies ni altres senyals sobre aquets suports. 
Cada concursant omplirà un imprès amb les dades personals (Nom, DNI, adreça, telèfon). 


6. Lliurament d'obres
   Les obres es lliuraran al carrer Creu Coberta – Torre Damians de 14 a 16,30 h   Es donarà el número d’ordre   segons arribada.


7. Premi
   1er Premi - 600 euros   2on Premi -  200 euros 
   Els premis estaran sotmesos a la retenció legal que correspongui


El primer premi quedarà a disposició de l’Associació Lleure Cívic, que farà l’ús que cregui més convenient. El altre quedarà a disposició del seu autor.  


8. Jurat
   El jurat estarà format per: 
- La Regidora o President del districte Sants /Montjuïc - Presidents de Comerciants Creu Coberta, FAECH i Lleure Cívic- Dos artistes de reconeguda vàlua.


9. Recollida
Totes les obres quedaran exposades als comerços del barri (Creu Coberta ) fins el dia 2 novembre, i es podran recollir entre el 5 i el 15 de novembre al Casinet d’ Hostafrancs , prèvia concertació de dia i presentació del resguard de participació. 
En cas de no ser recollides, l’entitat convocant en podrà fer l’ús que consideri més oportú.


10. Acceptació
El fet de participar al concurs, comporta l’acceptació d’aquestes bases i el veredicte. Qualsevol circumstancia no prevista a les bases serà resolta per la Comissió Organitzadora o el jurat. L’organització no es fa responsable dels danys, perduda, etc. que poguessin patir les obres presentades al concurs, Tanmateix es tindrà cura en el tractament i la conservació.